پروژه کارشناسی انواع سدهای بتنی|اُ بی

پروژه کارشناسی انواع سدهای بتنی

دسته بندی فایل: عمران و نقشه کشی
کلمات کلیدی مطلب:سدهای بتنی,سدهای قوسی,پروژه عمران,سد لاستیکی,سد زیر زمینی,بالشتك بتنی,باله آبی,سدهای بتنی وزنی
در حال حاظر شما فایل با عنوان پروژه کارشناسی انواع سدهای بتنی را دنبال می کنید .
پروژه کارشناسی انواع سدهای بتنی

با سلام خدمت دوستان، اینتحقیقشامل (چکیده-مقدمه-فصل‌ ها (دارای سه فصل در یک فایل ورد)-مشخصات تحقیق-منابع و ماخذ-فهرست مطالب) می باشد.

** توجه توجه : در فایل ورد "موضوعتحقیق" لطفا بجای نوشته های زیر مشخصات خود را وارد کنید:**

نام استاد:جناب آقای/ خانم مهندس ... -->در این قسمت نام استاد خود را وارد می کنید .

درج نام دانشجو -->در این قسمت نام خود را وارد میکنید .

**لازم به ذکر است در آخر مشخصات تحقیق : فصل و سال پایان ، تحقیق را درج کنید مثل :

بهار 1394

درج دهید.**

فهرست مطالبتحقیق:

چکیده

مقدمه

فصل اول – سد های بتنی

سدهای بتنی (موارد كنترل در سدهای بتنی )

محل های كنترل در سدهای بتنی

حركات كل سد بتنی

سازه های وابسته به سد بتنی

فصل دوم–سدهای قوسی و سدهای بتنی وزنی

سدهای بتنی قوسی

اولین سد قوسی در ایران

بررسی‌ ایمنی‌ سدهای‌ قوسی‌ توسط‌ تئوری‌ مقاومت‌

بررسی‌ ایمنی‌ سدهای‌ قوسی‌ توسط‌ تئوری‌ پایداری‌

روش‌ اضافه‌بار

روش‌ ذخیره مقاومت‌

روش ترکیبی

تئوری‌های دیگری در زمینه ارزیابی ایمنی سد قوسی

پیش‌بینی‌ها

سازه های وابسته به سد قوسی

كنترل دستگاههای اندازه گیری و تجهیزات كنترل

سدهای بتنی وزنی یا وزنه دار

فصل سوم – سد لاستیکی و سد زیر زمینی

تاریخچه استفاده از سدهای لاستیكی

اهداف کلی از ساخت سدهای لاستیکی

مزایای سدهای لاستیکی

انواع سدهای لاستیكی و مقایسه ی آن ها

خصوصیات سدهای لاستیكی بادی

خصوصیات سدهای لاستیكی آبی

ملاحظات ، مسایل و مشكلات فنی در سدهای لاستیكی

مسائل زیست محیطی سدهای لاستیكی

عمر و دوام سدهای لاستیكی

شكل سطح مقطع بدنه سد لاستیكی

بالشتك بتنی

باله آبی

حوضچه آرامش

دیواره‌های بالی شكل در رودخانه

سد زیر زمینی

کجا می توان سد زیرزمینی احداث کرد؟

سدهای بتنی

سدهای قوسی

پروژه عمران

سد لاستیکی

سد زیر زمینی

بالشتك بتنی

باله آبی

سدهای بتنی وزنی